В ЦЕНТЪРА Е ХУДОЖНИКЪТ

В ЦЕНТЪРА Е ХУДОЖНИКЪТ

„В центъра е художникът“ е втората лекция към „Въведение в съвременното изкуство“.

Темата разглежда историята на изкуството през произведенията на художниците и авторите, които променят разбиранията за съвременното изкуство. Различните артистични стратегии. Гледането и коментирането на изкуството.

Втората лекция навлиза активно в историята на съвременното изкуство, разгледана през конкретни произведения на художници. Ще бъдат показани важни творби на автори променили облика на изкуството след Втората световна война. Ще се разгледат различни артистични стратегии, нови концептуални практики и основните теоретични направления, които стоят в основата на артистичните процеси. Важен момент от тази лекция е времето, в което публиката ще има възможност да гледа и коментира произведения на изкуството.

(събитието във Facebook)