Десислава Шейтанова – „Диагноза: изгубена“

Десислава Шейтанова – „Диагноза: изгубена“

„Думата стереотип има още едно значение. Вериги. Чувам дрънченето им отдалеч.“

Една млада жена на прага на своите тридесет години. Хубава, умна, омъжена за любовта на живота си, работеща на престижна позиция в  голяма компания, материално и емоционално обезпечена и… окована. Окована в порядък и предсказуемост. Задушаваща се във всепоглъщащото скучно и монотонно ежедневие на едно безоблачно  щастливо и спокойно битие. Щастливо и сиво. „Без крайности. Без нищо прекалено остро и ръбато, което би могло да обърка плавния ход на лъскавата колесница на живота“.

Една млада жена на прага на своите тридесет години. „Добре,  пораснали сме. Нямаме ли право да искаме да сме свободни?! Или „свобода“ става мръсна дума, след като минеш двайсет?“

Една книга за жаждата. За копнежа, за желанието за свобода, за красива несигурност, промяна, движение… желание за живот. За Стайнбековите и Керуаковите герои, родени в последните две десетилетия на двадесетия век и за лудостта да гориш и да преследваш мечтите си. Лудост ли е, смелост ли е или е просто една диагноза, комфортно категоризираща неспокойния, бунтуващ се, неуспял да се претопи в средностатистическата нормалност дух. „Може да не съм щастлива… Ти познаваш ли човек, който да е постоянно щастлив? Аз не искам вече да горя. Изгорях отдавна. Обаче ако ти тръгнеш да гониш мечтите ни от едно време… честно ти казвам, Лена, отсега ще те обявя за луда и недорасла. И ще ти завидя.“

Една млада жена на прага на своите тридесет години, „неспокойна душа“, „факла, огнен маяк насред нищото“.
И една книга за въпросите, защото „отговорът не е толкова важен, ако си задал правилния въпрос“.

„Диагноза: изгубена“. Препоръчваме я на всички млади, търсещи и НЕизгубени в нормалността!