Деян Енев – „Малката домашна църква“

Деян Енев – „Малката домашна църква“

За добрите книги може да се пише много, а не винаги е нужно. Те просто трябва да бъдат прочетени, усетени и изживяни, понеже животът на една книга е четириизмерен – освен да бъде написана, освен да бъде издадена, освен да бъде прочетена, за книгата трябва и да се говори, книгата трябва да „ехти“.

Деян Енев е добре познат на редовните читатели на портал „Култура“, където всяка сряда пише своите кратки съвременни притчи, които сега са събрани в „Малката домашна църква“ на издателство „Хермес“. Описани в чудесния предговор на Тони Николов като „лек за душите ни“, тези кратки, но изключително богати слова не могат да оставят безразличен качествения читател. От тях струи любов, чийто недостиг е „най-сериозният порок на съвременната култура“.

Изключително четен автор е Деян Енев. Текстовете му имат огромен успех в мрежата и неспирното им шествие в интернет е най-добрата защита на словото, която един писател е в състояние да му осигури днес. Във всеки ред от тези „тихи думи“ се чете огромният хуманизъм на автора и една горчива болка по истинските ценности, които вихрено изчезват в политическата и социална турбулентност на съвременното общество.

Но присъства и надежда, защото „Всеки човек е това, което чете, както и онова, което оставя за себе си от прочетеното.“ Надеждата по „ехтежа“ на хуманизма и нестихващата любов към доброто в човека правят „Малката домашна църква“ е едно великолепно четиво, което заслужава своето място в библиотеката на качествения читател.