„Достъп на независимите културни оператори до общинската инфраструктура за култура“

„Достъп на независимите културни оператори до общинската инфраструктура за култура“

Първият дебат от Програма на Дебати / Лотос в рамките на проект „Българска мрежа за граждански диалог“ ще се състои днес от 18:00 в зала „Лотос“ (ул. „Христо Г. Данов“ 34). Той е на тема „Достъп на независимите културни оператори до общинската инфраструктура за култура“. Входът е свободен.

Целта на дебата е да обсъди въпроси относно употребата на общинската инфраструктура за култура, административните наредби и регламенти, както и какъв е досегашният опит на независимите културни оператори в тази сфера и дали може да се подобри моделът на работа.

Участници в дебата:

Модератор:

  • Виктор Янков, фестивален директор „Нощ на музеите и галериите – Пловдив“

Дебатьори:

  • Илиан Иванов, директор, Дирекция „Правно норамтивно обслужване“, Община Пловдив
  • Ива Гешева, директор Дом на културата „Борис Христов“
  • Веселина Сариева, директор фондация „Отворени изкуства“
  • Десислава Христозова, артмениджър – събития и фестивали, Община Пловдив
  • Емил Миразчиев, директор сдружение „Изкуство Днес“
  • Мария Стоянова, зам.-председател на КАБ

„Българска мрежа за граждански диалог“ е инициатива на Център за култура и дебат „Червената къща“. Целта е създаването на национална Мрежа за дебати, която да обединява организации, работещи за развитието на активна гражданска среда чрез организирането на публични, отворени дебати и дискусии на обществено значими теми.

Част от мисията и задачите на фондация „Отворени изкуства“ е да работи именно за развитието на градската среда и гражданската активност като организира и поощрява диалога между хора в сфератана културата. Проект на фондацията в тази насока бе „Беседка за града“ от 2013 г., организиран съвместно с Artnewscafe и Судио 8 ½, в който в дискусионен и презентационен формат се разглеждаха урбанистични теми.

На базата на опита и готовността за развитие в тази сфера фондация „Отворени изкуства“ бе поканена за партньор на проекта „Българска мрежа за граждански диалог“, като от своя страна, разпознавайки формата за смислен и важен за развитието на гражданската позиция и активност в Пловдив, фондацията формулира четири ключови теми касаещи развитието на културния живот в града.

„Дебати / Лотoс“ е инициатива, с която фондация „Отворени изкуства“ ще се стреми да поощри развиването на дискусионната среда в града.