Екоинициатива „Почистване на парк Лаута“

Екоинициатива „Почистване на парк Лаута“

[dc]П[/dc]ловдивското сдружение „Младежки глас“ разпространиха информация за екоинициатива. Целта е почистването на парк Лаута. Община Пловдив, в лицето на г-жа Албена Батаклиева (кмет на район Тракия), подкрепя идеята.

Момчетата и момичетата твърдо са решили да се погрижат за чистотата в парка и търсят съмишленици. Сборен пункт ще бъде входът на парка до детски кът „Теди“ (13:00-16:00). Ръкавиците и чувалите са осигурени.

На страницата със събитието четем: „Провеждането на подобна дейност е насочено към изграждане на социалната и екологичната култура на младежите: тя дава знания за ценностите в природата и нивото на екокултура. Дава принципната основа за изследване на обществените взаимодействия при хората с природата. Главната ни цел е създаване на познания у младежите в сферата на гражданската отговорност спрямо равновесието в градоустройствената екология. Мероприятието ще има установена програма и правилник по безопасността, а всички доброволци ще бъдат разделени на оперативни екипи, спрямо естеството на работа.“

Напълно ви подкрепяме!