Електроники

Електроники

През изминалите две десетилетия жанровата класификация на музиката се измени коренно в световен мащаб. Появата и разпространението на новите технологии даде възможност на все повече хора да се занимават с продуциране на музика и съответно увеличи и броя на жанровете, в които те творят. А с голямото разнообразие идва и трудността при разграничаването им.

„Електроники“ е сумираното название, което САЮЛКЕ и waysie от МЕЛФОРМАТОР ще използват да пресъздадат тяхната гледна точка относно съвременната електронна сцена. Мястото е клуб „Мария Луиза“.

(Събитието във Facebook)