„За едно“ на Александра Димитрова 🗓 🗺

„За едно“ на Александра Димитрова 🗓 🗺

Колекция от зрителните реакции и възприемането на околната среда чрез сетивата, изразени писмено. Колекция от преживявания насочени в едно място, с акцент върху изместеното внимание на всеки индивид в заобикалящата среда. Смисълът на проекта е да провокира умствена и физическа яснота, да се освободят мислите и да се измести вниманието ни към тишината на простото „съществуване“.

Проектът на Александра Димитрова можете да видите на втория етаж на кафене-галерия #PLOVEDIV.

from to
Scheduled Събития
#PLOVEDIV Map