КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА СЪВРЕМЕННОТО ИЗКУСТВО?

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА СЪВРЕМЕННОТО ИЗКУСТВО?

Първата лекция от курса „Въведение в съвременното изкуство“ дава основна информация за това какво се разбира под термина „съвременно изкуство“. Говори се за основните направления и авторите, които ги представляват. Въвеждат се основни понятия, но и се разкрива спецификата на историческия контекст, в който възниква това изкуство. Тази първа въвеждаща част си поставя за цел да подготви публиката за предстоящата информация, която ще поднесе курса.

Водещ е Весела Ножарова.

(събитието във Facebook)