Колективно затваряне на очите

Колективно затваряне на очите

Има фестивали, но има и фестивали.

Понякога затваряме очите си. И нехаем за чуждите неволи. Понякога отваряме очите си само за личностната си болка. Независимо, че сме всички част от един пулсиращ организъм. Една клетка, но в клетката на колективната омраза и пасивност.

Пловдив не беше готов за „Колективна загуба на паметта“, просто защото сме се схлупили в капана на фестивалното кебапче, задушено под булото на продажбата на свещи и сапуни, с оглушаваща музика и гръмко тридневно „яли, пили и се веселили“. Всичкото това под егидата на общинската любов.

В уютната зала на Драматичния театър малка част от колективното световно съзнание стана свидетел на висококачествена постановка, която се случва веднъж тук. Един-единствен път. Концептуално Йозеф Фручек и Линда Капетанеа изтръгват мисълта и сърцебиенето на зрителя от раз – не осъзнаваш моментално какво се случва на сцената, независимо че си дошъл с очаквания за съвременен танц. Петимата (Найтън Жарден (Белгия), Йона Каакинен (Финландия), Кнут Викстрьом Прехт (Швеция), Дано Рачек (Словакия), Том Векслер (Израел) – забележителен подбор) трептят, тропат, борят се, взаимодействат помежду си, но и с наблюдаващия. Дишаме с тях, свързваме се, за да подсилим колективната памет, но с каква цел?

Единият само казва, че не знае какво прави там. Един час. И накрая на екран показват от секюрити камера как някакъв го смазват от бой, сплескват му главата, скачат върху нея до кръв. И един – един друг от нас, един от колективното съзнание – просто стои и наблюдава.

С каква цел отново да попитаме? Загуба на паметта. На която ръкопляскаме. Ама защо? Защото мирисът на кебапчето е по-угоден за затворените очи, защото със затворени очи зрението е най-ненатовареното от сетивата.