Конкурс за къс разказ, посветен на Пловдив

Oтдел „Любителско творчество“ към Община Пловдив обяви конкурс за къс разказ, който да бъде посветен на града ни. От блога им разбираме, че конкурсът е явен и е без възрастови ограничения за кандидатите.

Всеки кандидат може да представи само по един разказ. Желаещите да участват в конкурса трябва да изпратят творбите си най-късно до 28 октомври 2011 г. на следния адрес:  Пловдив 4000, ул. „Цанко Лавренов“ № 10 или на електронна поща: nts2@abv.bg. След изтичане на крайния срок разкази за участие в конкурса не се приемат, независимо от датата на пощенското клеймо.
Кандидатите, изпращащи творбите си по пощата, трябва да ги поставят в пощенски плик, който да съдържа по три екземпляра от:

• разказа, с който се кандидатства, с трите имена на автора;

• отделен лист с данните на съответния участник: трите имена, точен адрес, дата на раждане, имейл и/или телефон за връзка, както и кратка творческа биография.
Представените творби, както и данните от другия лист, да бъдат написани на компютър или в краен случай на пишеща машина.
За разказите, изпращани по имейл важат същите условия, като кандидатстващият разказ и данните за автора трябва да бъдат в отделни файлове, прикачени към писмото.
Кандидатства се само с разкази, които не са публикувани към датата на обявяването на конкурса и с които кандидатът не е участвал в други подобни конкурси. Късият разказ трябва да бъде посветен на Пловдив, и да не бъде по-голям от 1800 знака (30 реда по 60 знака всеки).
Кандидатите, които не са спазили горните условия, няма да бъдат допуснати до участие.
Ще бъдат раздадени следните награди:
• Първа награда от община Пловдив – 500 лв.;
• Втора награда от община Пловдив – 300 лв.;
• Трета награда от община Пловдив – 150 лв.;
• Уикенд за двама в хотел в Банско, осигурен от „СИЕНИТ ХОЛДИНГ“.
• Екскурзия до Гърция, осигурена от Туристическа агенция „Ана Травел” – Пловдив;
• Вечеря за двама в ресторанта на хотел „Одеон”;
• Вечеря за двама в пицарии „Златна круша”;
Връчването на наградите ще се състои на 09.11.2011 г., от 18:30 ч., на официална церемония в книжарница „Форум“ на мол „ГАЛЕРИЯ ПЛОВДИВ“, на която дата се навършват 125 години от рождението на белетриста, драматурга и публициста Христо Казанджиев.
Организаторите нямат ангажимент към разноските, свързани с пътуването, престоя и нощуването на участниците, поканени за получаване на наградите, които не са от Пловдив.
За допълнителна информация и справки: отдел „Любителско творчество” 032/ 627 175 и 032/625 113 или e-mail: nts2@abv.bg.