Левски

Левски

Левски – един от най-големите герои в нашата история. Име, което всеки българин трябва да носи в сърцето си и да помни неговата история. Отказал се от монашеството, простил се с майка си, тръгва по славния и героичен път за свобода. Обикаляйки села и градове създава революционни комитети и пробужда у българите кураж за освобождения. С неговата будност той вдъхва на хората сила и увереност да застанат срещу своите поробители.


Левски символизира идея. Идеята за славно и свободно съществуване. Отдава живота си на тази идея. Всичко това не го е правил за себе си, правил го е за своето семейство, своите братя, своя народ и тяхното светло бъдеще. Освен с набавянето на средства за закупуването на оръжия, организирането на тайни комитети и изграждането на една мрежа в страната от будни българи, той продължава да помага на своите събратята и след смъртта си, давайки пример на младите за това на какво трябва да е готов човек ако иска да получи така желаната свобода.
Преследван от поробителите, той е хладнокръвен и може да влезе в ролята на бръснар, въглищар, турчин… за да продължи своето свещено дело. Обикаля села и градове, за да създава тайни комитети с идеята да възбуди едно мащабно въстание из цялата страна. Чрез тези комитети той вдъхва вяра и надежда у българите за свобода и единство. Показва редица качества на организатор, лидер, герой, изключително интелигентен и лоялен мъж.
Саможертвата – лишен от семейство, дом, личен живот – е изцяло в името на българския народ. Подложен на студ, глад, не се отказва от идеите си. Готов е на всяка цена да постигне това, в което вярва дори това да му коства и живота.
За съжаление малко са тези мъже като него. Заради чуждата глупост, той бива заловен. Но отново показва, че е непоколебим. При разпита не издава нито едно име. Той е уважаван дори и в очите на врага си. Неговата смърт е един огромен удар за българската революционна организация. Не успява да се изпълни замисленото от него въстание. Но този негов подвиг събужда българите от техния 5-вековен сън.
Благодарение на личности като Васил Левски, Христо Ботев, Георги Раковски, Захари Стоянов ние можем да сме горди с факта, че сме българи и потомци на такива велики имена. Затова трябва винаги да помним техния подвиг.

Автор:

Даниел Кирев