ЛЕКИ ФОРМИ НА ОТКЛОНЕНИЕ

ЛЕКИ ФОРМИ НА ОТКЛОНЕНИЕ

ЛЕКИ ФОРМИ НА ОТКЛОНЕНИЕ е резултат от колаборацията между ателие Арт.Е и Марий Росен като автор на поетични текстове.

Срещата на поезията с порцелановите чаши води до леки отклонения и за двете форми. Стихът въздейства върху чашите предизвиквайки понякога по-леки, а понякога по-силни изменения в тяхната цялост. Поетичният текст е намерил нестандартна повърхност за отпечатване и се разпазполага там, където образите, които съдържа в себе си правят най-силна връзка със спецификата на отделната чаша. Така се появяват съвсем нови обекти, в които утилитарност и изкуство са в различни пропорции. Част от тях са скулптурно-текстови форми, а други са пригодни за ежедневна употреба.

Вторият компонент на изложбата е мултимедийна инсталация, представяща резултата от една друга неочаквана среща. Този път между поетичните текстове и изричащи ги пред камера чужденци. Появяват се различни форми на отклонение. Някои от тях засилват въздействието от съдържанието на текста, а други дават съвсем различна перспектива към него. Тази част от изложбата е по идея на Марий Росен и е реализирана в сътрудничество с Албена Баева, артист със завидни постижения в дигиталното изкуство.

Към групата на авторите се присъединява и композиторът Константин Тимошенко, който е създал музикалната среда за „чаената зала“ – пространство, в което посетителите ще могат да изпият чаша топло стихотворение.

(събитието във Facebook)