Международни дни на фотографията, Старинен Пловдив 16-31 октомври 2011International days of photography, Old Plovdiv, 16-31 October 2011

Milk

Milk by Avela Admon

Тази година темата на Международните дни на фотографията в старинен Пловдив е свързана с въображението, а обективът на тазгодишното издание е насочен към творчеството на жените-фотографи.  Ще бъдат представени автори от България, както и представители на Германия, Чехия, Унгария, Литва, Испания, Италия и Гърция.

Едно име от гостуващите фотографи ярко се откроява и това е Маргарита Бреннер-Григорова. Тя е българка, която от години живее и работи в Германия. Известна още с артистичния си псевдоним Авела Адмон, тя е автор с бездънно въображение и идеи, които  вдъхновяват. След Пловдив, изложбата й ще отпътува с пълна газ към Лондон, където ще бъде част от експозициите на Parallax Art Fair. Нейната фотография “Мляко” е избрана за официалния плакат на арт изложението.
Повече за Авела Адмон вижте тук: http://www.noedit.de/

Страницата на Авела Адмон във Facebook.

 

 

 

This year the theme of the international days of photography in the Old Town is associated with imagination, and the lens of this year’s edition focuses on the work of women photographers. Artists from Bulgaria, and representatives of Germany, Czech Republic, Hungary, Lithuania, Spain, Italy and Greece will be featured.
One of the visiting photographers name stands out and it’s of Margarita Brenner-Grigorova. She is a Bulgarian who has been living and working in Germany. Known by her pseudonym Avela Admon, she is an artist with a bottomless imagination and ideas that inspire. After Plovdiv, the exhibition will travel with ​​full throttle to London, where it will be part of the expositions of Parallax Art Fair. Her photograph „Milk“ was chosen for the official poster art exhibition.

For more about Abel Admon: http://www.noedit.de/
Avela Admon on Facebook.