Мобилно еко училище PLOVEDIV

Мобилно еко училище PLOVEDIV

Скъпи приятели!

Обичаме Пловдив и вярваме, че той е достоен претендент да бъде Европейска столица на културата. Знаем, че София и Варна са силни кандидати, но сме убедени, че заслужаваме да спечелим. Затова скромният ни екип реши да вземе участие в проект за субсидии от Фондация „Пловдив 2019“.

Темата за екологията и рециклирането е изключително важна, тъй като градът ни изостава в това направление. Във време, в което се опитват да ни наложат втора атомна електрическа централа, във време, в което нехаем за алтернативите за получаване на енергия, ние не обръщаме необходимото внимание за проблемите, които предстоят – не само за нас, а и за децата ни.

В тази статия представяме Мобилно еко училище PLOVEDIV. Прочетете я и споделете мислите си за него. За нас е от изключителна важност да се развиваме в посока, в която искат пловдивчани (защото PLOVEDIV е концепция за всички), и в тази връзка мнението ви ни е важно. Заслужаваме ли седмото място, което ни беше отредено или според вас другите проекти бяха по-силни?

Текстът по-долу е взет от кандидатурата ни (от различни документи). Исканите средства са 8000лв (за транспорт; за материали; заплащане на консултантите по изготвяне на наръчниците с учебните планове; заплащане на студентите по Екология, които биха водили лекциите в училищата; консумативи).

Мащабността на проекта включва всички училища на територията на град Пловдив, като при евентуално успешно осъществяване има и възможността да се разрасне в национален стратегия за обучение.

 МОБИЛНО ЕКО УЧИЛИЩЕ PLOVEDIV

Общо описание

Мобилно еко училище PLOVEDIV съчетава няколко съвременни идеи: мобилно училище, еко идеята и концепцията PLOVEDIV.

Мобилните училища са наричани още и „училища на колела“. Те имат за цел до достигнат до най-бедните райони в дадена общност, където децата са лишени от възможността да посещават учебни заведения поради различни причини. Идеята е подкрепена от УНИЦЕФ – в Индия стари автобуси биват превръщани в класни стаи. (Дуайър, N/A) Насочеността е към деца на възраст между 6 и 14 години. След първоначален тест те биват разпределени в групи за изучаване на предмети (освен основните, дава им се възможност да се занимават с изкуство и спорт). Автобусите-класни стаи са оборудвани с видеоекрани, карти и др.

Еко училищата представляват международна програма за разпространение на еко идеята. Целта ѝ е да обърне внимание на възможностите, които произхождат от различни еко инициативи, както и да наблегне на опасността от невзимане на мерки.

Концепцията PLOVEDIV се е наложила в град Пловдив като разбирането  на съвременния човек спрямо заобикалящата го градска среда. След поставянето на инсталацията на ул. Станислав Доспевски, надписът се е превърнал в съвременен символ на града. За разпространението на идеята спомагат участията в изложби, фестивали и публикациите в сайта www.plovediv.com.

Мобилно еко училище PLOVEDIV

Основната причина да се обърне внимание на еко каузата в Пловдив е доклад от 2010, според който градът е най-мръсното населено място в България и в ЕС:  В класацията на страните от ЕС, съобразена с броя на населението, България е с най-лош синтезиран индекс на качеството на въздуха, който надхвърля 2 пъти законосъобразните параметри (Plovdiv24.bg, 2010). В следствие на това замърсяване, здравето на пловдивчани бива застрашено. Според РИОСВ прах с размери по-малки от 10 микрона застрашава белия дроб и кръвта на вдишалите го. (Plovdiv24.bg, 2010)

Образователен модел

МЕУ PLOVEDIV не разчита на традиционния бехивиористичен модел на преподаване „аз преподавам–ти заучаваш“, както е в класните стаи. Под формата на кратки лекции, игри и други занимания присъстващите ще опознаят различните теми, които могат да включват Боклук и улична чистота, Вода, Електроенергия, Рециклиране, Шум и др.

За всяка от темите на учениците ще бъдат раздадени брошури и/или плакати за класните стаи, от които да се ръководят за бъдещите проекти. Всяко училище ще получи и наръчник как да имплементира еко идеята в часовете по даден предмет. Учителите ще получат указания (също под формата на брошури) защо еко идеята е необходимо да бъде подкрепена.

За да стимулира мениджърското мислене и креативността, на учениците ще бъда дадена възможността сами да преценят какъв проект да изготвят. Препоръчителни са изготвянето на информационни табла, театрални постановки (написани от самите ученици), блогове (следящи развитието на проекта от ден 1), влогове (видео блогове), специално създадени страници във Facebook и twitter сметки. По този начин еко идеята в дадено училище ще бъде разпространена и за останалата общност не само в рамките на град Пловдив, но и в цялата страна.

Присъствието на класните ръководители и административния персонал е препоръчително по време на лекциите. След края на заниманията, учениците ще получат различни задачи (напр. събиране на неупотребена хартия в часовете и връщането ѝ в съответните пунктове). По този начин те са не само странични наблюдатели, но абсорбират и прилагат практически наученото. Класните ръководители и административният персонал трябва да наблюдават и съветват участниците в инициативата. От изключителна важност е всеки един  учител да включи еко идеята в своята учебна стая, както и да въведе част от обсъжданите теми в учебния материал. Предмети като География, Химия, Физика и Час на класа са отлично време и място за допълнително обсъждане. Всеки класен ръководител и/или клас може да избере върху какви проекти да работи.

Във всяко училище ще бъде представяна една тема (напр. Рециклиране на техника). След като учениците изготвят проектите си, кампанията не приключва. Тъй като в съседното училище ще бъде представена друга тема (напр. Пречистване на водата), двете училища ще представят проектите си едно на друго. По този начин ще се подчертае мобилността на проекта.

Тази инициатива предлага възможността на ученици, преподаватели и родители да бъдат активни участници, които взимат решения, прилагат ги и виждат резултати налице в реално време. Общността може да вземе участие – кварталните кметове, различни бизнеси и организации могат да подкрепят идеята с участието си. (напр. почистване на междублоковите пространства около училището да се извърши с напътствията на компаниите за почистване, производители на почистващи препарати и др.).

Целта на МЕУ PLOVEDIV е да разпространи еко идеята в град Пловдив по нов, съвременен и интересен начин. МЕУ PLOVEDIV няма да се ограничи до разпространението на еко идеята само между децата. Мобилно еко училище PLOVEDIV ще предостави сертификат на училището за участие. Чрез тази инициатива ще се докаже готовността на младите хора да участват в образователни кампании. Целите на проекта са подкрепени от връзката ученик-учител-родител-общност.

Мобилно еко училище PLOVEDIV е мащабен проект: в него ще се включат всички ученици на територията на град Пловдив, техните преподаватели, административният персонал, както и родителите на учениците. Инициативата стимулира гражданската отговорност, мениджърското мислене и креативността – учениците сами ще взимат решения, ще изготвят проекти, които ще разпространяват сред своите връстници.

Очаквани резултати

От изключителна важност за проекта е публичността. Включването на стотици хиляди души в една такава кампания ще бъде доказателство за готовността на град Пловдив да покаже, че е готов да обгърне еко идеята, но и кандидатурата му за Европейска столица на културата.

Най-добрите проекти могат да бъдат изготвени с помощта на съответните органи и да бъдат организирани допълнителни кампании.

Публичност, прозрачност и видимост

Всяка една от стъпките ще бъде обявявана на сайта www.plovediv.com, както и на специално създаден за проекта канал в YouTube и сметка в twitter. Всеки един от проектите на учениците ще бъде описван и публикуван в прилежащите сайтове.

Устойчивост

След приключването на първоначалната дейност – представянето на темите – участниците ще работят по свои собствени проекти, които могат да бъдат използвани в други проекти и кампании.

Няма да бъдат придобивани приходи от продукти, свързани с кампанията, освен в случай на заинтересованост от страна на Община Пловдив и Фондация „Пловдив 2019“.

Партньори по проекта 

Необходима е подкрепата на Община Пловдив и Фондация „Пловдив 2019“ за бързото разпространяване на проекта, както и за осведомеността сред училищата и родителите.