Модерна академия „Синдикат“ стартира записванията за своята пета учебна 2015-2016-та година

Модерна академия „Синдикат“ стартира записванията за своята пета учебна 2015-2016-та година

Модерна академия „Синдикат“ стартира кампанията си по записванията за новата, пета, учебна година. Безплатното обучение за ученици от 8 до 12-ти клас е в осем програми – „Модерни методи на мислене и общуване“, „Литература на ХХ век“, „Модерна музика“, „Екранни изкуства“,  „Визуални изкуства на ХХ век“, „Графичен дизайн“, „Творческо писане“ и новата програма „Практики на съвременната философия“.  Преподаватели са доц. д-р Галина Лардева, гл. ас. д-р Младен Влашки, Цанко Чавдаров, Лили Русковска, Анета Русковска, писателите Александър Секулов и Антон Баев, журналистът Евгений Тодоров, гл.ас. д-р Евелина Иванова-Варджийска, Йоханнес Артинян.

Записванията стават чрез сайта academy.bg, крайният срок е 30-ти септември. Стартът на Академията е на 10 октомври. В сайта на Академията е публикувано съдържанието на всяка програма. Програмите са специално изготвени за Академията и обхващат теми на съвременното изкуство, мислене, комуникации, общуване, философия и практика.

В Академията има нов преподавател на мястото на д-р Вероника Келбечева, която поема преподавателска длъжност в Медицински университет. Новата преподавателка е гл.ас. д-р Евелина Иванова-Варджийска, а програма е с ново име – „Практики на съвременната философия“. Евелина Иванова-Варджийска е преподавател по „Въведение във философията”, „Съвременна философия“, „Методика“, „Използване на нови медии в преподаването на философия“ в ПУ „Паисий Хилендарски“. Ръководител е на практика „Философският диалог“. Завършила е философия и немски език в СУ „Св. Климент Охридски“, където през 2014 защитава докторска дисертация. Преподавала е философия, немски език и философия на немски език. Специализирала е философия за деца в Австрия и Германия. Сертифициран фасилитатор е на Сократически философски диалози.

Обучението в Модерна академия „Синдикат“ е интерактивно – с много видео материал, уъркшопове, практически занимания, тренинги и игри. Академията организира и допълнителни инициативи за своите ученици – публични лекции, партита, смесени обучения. Програмите надграждат тези в училище – разликата е, че няма оценки. Учебната година продължава до април и в края на всеки курс има изпит. Всеки курсист получава документ за премината съответна програма, както и препоръка за кандидатстване в университети при необходимост.

Проектът се изпълнява със собствено финансиране на организатора „Сдружени пловдивски творци“ и съфинансиране от Община Пловдив. Първите четири учебни години завършват общо 600 ученика.

Модерна академия "Синдикат"