Национална кампания „SOS! Час внимание!“

Национална кампания „SOS! Час внимание!“

Pokana_SOS_1Това е една благородна инициатива, която ще ни накара да се замислим, що за хора сме. Мисля, че в днешно време имаме нужда точно от това, за да не се самозабравяме. За да бъдем по-добри, по-истински и най-вече себе си! За да се научим да ценим хората, които имат нужда от малко наше внимание!

До момента освен физическа охрана на възрастни хора в отдалечените села, компанията прави и здравен мониторинг на всички свои абонати. Охранителите на фирмата са преминали курс за оказване на първа долекарска помощ. Предварително се изготвят лични досиета и здравни карти. Патрулите пазаруват лекарства по рецепти на възрастните хора, както и хранителни продукти. При спешни случаи се осигурява транспорт до лечебно заведение. Проектът се осъществява в партньорство с „Виваком“.

[cml_media_alt id='3783']Pokana_SOS_2[/cml_media_alt]Български Червен кръст Пловдив се присъедини към програмата със специално обучен доброволчески екип, който следи всяка седмица за състоянието на възрастните хора в различни населени места.

„SOS! Час внимание!“ е новата програма на компанията „ТРАФИК“, насочена към самотните възрастни хора. Тя е естествено продължение на социалния проект „ТРАФИК SOS – С грижа за хората“, който постави основите на нов тип социално отношение и осигури спокойствието, от което тези хора се нуждаят.

„SOS! Час внимание!“ е инициатива, която цели да ангажира всеки, който има възможност и добра воля да се включи в ежемесечните акции на „ТРАФИК“ и БЧК.
Доброволците ще гостуват на самотните възрастни хора, ще разговарят с тях, ще ги изслушват и ще им помагат . Споделените проблеми ще бъдат отбелязвани в специален личен картон, за да може да се търси индивидуален подход за решаването им.

На Телефон на доверието на БЧК – 032 6151, възрастните хора могат също да доверят своите проблеми и да получат профeсионална подкрепа.

Освен към доброволци, кампанията „SOS! Час внимание!“ е отворена и към големите фирми и компании, които могат да се включат в нея, чрез ангажиране на своите служители в доброволчески дейности.

Фотоизложбата се организира със съдействието на Община Пловдив.

фотографии: Неделиян Нешев
истории: Парашкева Иванова

Информация за кампанията и как да участвате в нея, може да получите на националния телефон 070017123 и от медийния партньор на програмата – сайтът trafficnews.bg и на сайта на БЧК Пловдив www.redcross-plovdiv.org.