Нощ на реката 🗓 🗺

Нощ на реката 🗓 🗺

Този септември Оne Аrchitecture Week измества част от програмата си умишлено във връзка със своето участие в Нощ/Пловдив 2015. Идеята е на специално издигната за целта сцена да бъдат прожектирани филми, които да ангажират и насочат вниманието на гостите към речното пространство, като същевременно поднесат и нови идеи за неговото по-интензивно използване. По думите на арх. Любо Георгиев, филмите ще са с различна тематика,  варираща от представяне ролята на басейните в екосистемата ни и необходимостта от ангажираност при опазването им, през документални филми за Марица , та чак до представяне на различни екстремни спортове, които могат да се практикуват в подобна среда.“

Очаква се сцената за прожекции да бъде завършена до 6-7 септември, а 15 метровият ѝ диаметър ще бъде своеобразният трамплин за една разходка към забравеното минало на река Марица.

Вратата на спомените ще бъде отключена на 12 септември от 19 часа,  с прожекция на карта на старото речно корито и течението му.

Излизането от настоящето и  потапянето във водите на  миналото, ще продължи с пешеходна разходка из публичните сгради и пространства, които някога са били подгранични на реката. „Старото корито  е било  50-на метра по-навътре в града, минавайки покрай забележити обществени сгради, каквито са: Малката Джамия, задният двор на училището и Синагогата. Разходката ще бъде водена от историкът Димо Райчев, а целта ѝ е да привлече хората, да разкажем историите на познатите сгради, поставяйки на фокус реката, с надеждата тя да бъде  припозната от хората и отново да намери своето място в живота на града.“

ЛОКАЦИЯ №63

Scheduled Места Нощ/ Пловдив 2015 Събития
река Марица Map