ОБРАЗОВАТЕЛЕН КУРС ПЛОВДИВ / ВЪВЕДЕНИЕ В СЪВРЕМЕННОТО ИЗКУСТВО

ОБРАЗОВАТЕЛЕН КУРС ПЛОВДИВ / ВЪВЕДЕНИЕ В СЪВРЕМЕННОТО ИЗКУСТВО

ОБРАЗОВАТЕЛЕН КУРС ПЛОВДИВ е първата сесия на платформата Въведение в съвременното изкуство, 2015. Курсът е за всеки, който иска да научи повече за художниците, изложбите, музеите и най-вече за идеите, които движат изкуството от 60-те г. на 20 в. до днес. Той е насочен към публика, която няма предварителна подготовка по история на изкуство, но обича да прекарва времето си в изложбените зали у нас и по света. За любопитните, които искат да разберат интересни факти, за мислещите, търсещи отговори на важните въпроси на своето съвремие, за тези, за които ежедневният живот не е достатъчен и търсят в образа му магическото поле на изкуството.

Курсът се състои от пет лекции. Първите три си поставят за цел да разяснят какво всъщност се разбира под термина „съвременно изкуство“. Освен терминологията, се обръща специално внимание на основните направления в изкуството и начините на изразяване на съвременните художници. В тях ще бъдат представени автори и техните произведения, ще бъде гледано и коментирано изкуството, което създават. Специално внимание ще бъде отделено на начините и местата, в които се представя съвременното изкуство. Публиката ще се запознае с най-важните световни институции, музеи и галерии, големите международни изложби, панаирите за изкуство.

Последните две лекции са посветени на историята на българското съвременно изкуство. То ще бъде разгледано хронологично и в рамките на две десетилетия. Първият период от 1984 година до 1994 –та, това е периодът на неконвенционалното изкуство. Последната лекция е посветена на годините от 1995 до 2005 г., годините на постепенното институционализиране и професионализиране на съвременното изкуство в България и включването му в международната художествена сцена.

Програмата ще бъде водена от Весела Ножарова.

  • 4 април, 2015 – Какво представлява съвременното изкуство?
  • 18 април 2015 – В центъра е художникът
  • 25 април 2015 – Посредниците в света на съвременното изкуство
  • 2 май 2015 – История на българското съвременно изкуство I част
  • 16 май 2015 – История на българското съвременно изкуство II част

(събитието във Facebook)