One Architecture Week: Общности и приобщаване 🗓 🗺

One Architecture Week: Общности и приобщаване 🗓 🗺

Тази година One Architecture Week ще бъде домакин на дебат за приобщаването. Участниците в него са изявени лектори по водещата тема на фестивала за създаване на социални връзки и активна гражданственост. Лекторите ще представят опита и работата си, а след това ще влязат в дискусия с присъстващите. Събитието ще се проведе на 27 септември от 17:00ч. на Плажът на Марица и ще бъде последвано от работилница за правене на хляб, водена от Хлебни къщи Пловдив.

Участници:

* Етел Бараона Пол (ДПР Барселона) е архитектурен критик, куратор и писател. Тя ще изнесе лекция за връзката между икономика, дизайн и общество
С подкрепата на Институт Сервантес в София и Посолството на Испания в България

Жане ван Хейсвайк е визуален артист, който подпомага създаването на динамични и разнообразни публични пространства с цел да “радикализира местните”. 11-ото издание на нейния Обществен факултет ще стимулира процес на взаимно обучение в контекста на ромската общност в Пловдив. С подкрепата на Посолството на Холандия

Катерина Бояджиева е част от Хлебни къщи. Началото на общностната мрежа Хлебни къщи е поставено през 2009 в Габрово. Оттогава тя се е разраснала в над 15 български града, създава културни центрове, организира мероприятия и вече изнася модела си в чужбина. Целта на инициативата е да създава общности.

* Акцент в работата на Мей ал-Ибраши е включването на обществото в изграждането на градската среда. По време на дебата за приобщаването Мей ще говори за Мегавра и Атар Лина, примери за създаване на общности в Кайро. С подкрепата на Национален фонд Култура

* Сакико Сугава идва от Киото, за да разкаже за инициативата Ханаре – социализираща кухня. Сакико ще акцентира върху неуспехите, но и постиженията на инициативата и ще ги свърже с други свои проекти в Япония и по света.
С подкрепата на EU-Japan Fest Japan Committee

Scheduled Събития
Плажът на Марица Map