Пловдив

Пловдив

От тук, приятелю, небето се слива с дъха ми, луната със звездобройството ми, очите ми – с Родопите пред тях, усмивката ми с изморената ми глава. От тук, приятелю, пиша картички в мисите си и ги изпращам по гълъби надалече. От тук, див малък порив напира да порасне, да стане голям, силен и вечен. Да живея, приятелю, във всяко пространство, в онази нула на всички възможности, там, в безкрая, където мрак и светлина опират границите си. Там, където очертанията на земните форми ги няма.

Пловдив е сърце – живо, пулсиращо и туптящо.

Докато участваме в борба на обществено – логични мисли, критики и възхвали,
ние го отричаме, рушим несъзнателно неговия мир.

Независимо от гледните ни точки относно кое е култура тук, кое расте, кое запада,
за съотношението между възрастни интелектуалци и млади вагабонти,
Пловдив е корен, твърда земя и пристан. Разделяме града от себе си в сравнения и претегляния.

Независимо дали го осъзнаваме, древните земи под краката ни и историческите подписи оставили народите тук, са част от нас.
Светът е холограма и микрокосмосът на Пловдив не е изолиран от това твърдение.

Тракийската низина се разлива в своите падини, а душевната същност на Пловдив се разгръща.
Тя е пътуваща мелодия, която се понася от дъното на падината и се въздига с лекотата на пух от глухарчета –
стреми да се докосне към божественото небе, пресечено през хоризонталата свръзваща седемте хълма.

Свързаността, за която пиша, протича през нас хората, през пазителите на града ни и дори през тези,
които откриват за първи път неговите скрити кътчета, потайности и синхроничности.
Думите ми са само наблюдение, опит да развием финния тънък усет да се свързваме с образа „зад предаването“.
Същността на Пловдив изпълнява предназначението си, чрез алегории, метафори и веднъж на пълна луна буквално.

Снимка: Иван Марков

Текст: Светлина Трифонова