Рисунки на Александра Димитрова 🗓 🗺

Рисунки на Александра Димитрова 🗓 🗺

Александра Димитрова ще представи свои рисунки в Point Blank Gallery. Изложбата ще илюстрира новата концепция на галерията, която се състои в това художникът да изрази идеята си в едно просто изречение; с една всеобхватна фраза, която би обобщила параграфите, и дори страниците от текста определящ разбирането на дадено произведение.

Кратко, сладко! Изкуството трябва да бъде почуствано, не прочетено. Важно е зрителят сам да възприеме творбата, а не подробностите на концепцията.

(събитието във Facebook)

from to
Scheduled Събития
улица Кожухарска Map