Стани Главен координатор на FLUCA

Стани Главен координатор на FLUCA

Ако силата ви е изкуството, владеете английски / немски и сте динамични симпатични хора, то позицията Главен координатор на FLUCA е подходяща за вас. Сред задълженията ви ще бъдат:

–             Координация и контрол в подготовката и практическото осъществяване на делигираните подпроекти, част от програмата на FLUCA
–             Съставяне и следене за изпълнението на графици свързани с програмирането и провеждането на подпроекти и събития от програмата на FLUCA
–             Контрол и отговорност към бюджета на FLUCA  и подпроектите
–             Работа с партньори
–             Комуникация с артисти, участници и технически изпълнители в проектите
–             Координиране на етапи от рекламната и ПР кампания
–             Работа със стажанти и доброволци
–             Съставяне, придвижване и архивиране на документация
–             Организиране и съставяне на отчети
–             Активно сътрудничество с екипа на „Отворени изкуства“ и Австрийско посолство
–             Подготвка на апликации и разписване на проекти за различни инициативи на FLUCA

FLUCA е карго контейнер, трансформиран в пърформативна инсталация и интердисциплинарна сцена за културни събития. Активният сезон за FLUCA, включва представянето на различни български и международни артистични проекти – прожекции, концерти, изложби, пърформанси и инсталации, в месеците април – октомври.

Основни организатори: Австрийско посолство София и фондация „Отворени изкуства“, Пловдив

Екипът на FLUCA включва – екип на Фондация „Отворени изкуства“, екип на Австрийско посолтво, куратор на проекта, координатор, технически асистент, стажанти и доброволци.

Повече прочетете в сайта на Фондация „Отворени изкуства“.