„Съществуват ли работещи модели на сътрудничество между културните оператори и образователните институции?“

„Съществуват ли работещи модели на сътрудничество между културните оператори и образователните институции?“

Вторият дебат от Програма на Дебати / Лотос в рамките на проект „Българска мрежа за граждански диалог“ ще се състои днес от 18:00 в зала „Лотос“ (ул. „Христо Г. Данов“ 34). Той е на тема „Съществуват ли работещи модели на сътрудничество между културните оператори и образователните институции?“. Входът е свободен.

Темата разглежда нивото на обучение в културната сфера в Пловдив, възможността за стаж на ученици и студенти в областта на културата, професионалната им реализация в града, съществуващите вече практики за обмен на знание и умения между образователните институции и културните оператори.

УЧАСТНИЦИ В ДЕБАТА:

МОДЕРАТОР – Марин Данев

Марин Данев е завършил „Българска филология“ и „Актьорско майсторство“ в ПУ „Паисий Хилендарски“, където по-късно води и медиен курс на студентите. Приминава курс по радиожурналистика в Радио Дойче Веле (DW) и курс по мениджмънт в Холандското национално радио – Хилверсум. От 1999 г. работи към БНР – Пловдив като главен редактор като организира, подпомага и контролира работата на продукционните екипи, разработва идейни проекти и аналитични разбработки за развитието на програмния продукт на радиото и следи за изпълнението на програмната концепция. Разработвал е и участвал в проекти реализирани съвместно с БНР – Пловдив.

ДЕБАТЬОРИ:

Доц. д-р ГАЛИНА ЛАРДЕВА е изкуствовед и куратор. Завършила е специалност „Изкуствознание“ в Национална художествена академия в София, получава степен Доктор по изкуствознание през 2008 г. В момента е доцент по „История и теория на изкуството“ в Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство, Пловдив, както и лектор по „История на изобразителното изкуство“ в ПУ „Паисий Хилендарски“. Води програма „Визуални изкуства на ХХ век“ в Модерна академия по изкуствата, Пловдив. От 1996 до 2002 г. е уредник на фонд Графика и Център за съвременно изкуство в Градска художествена галерия, Пловдив. Участва в множество кураторски проекти. От 2013 г. е арт директор на Национални есенни изложби, Пловдив. Основател е на Фондация „Култура и съвременност“, както и член на СБХ и на ДПХ. Автор е на книгата „Изкуство на прехода“, 2009.

Доц. д-р КРАСИМИРА КРЪСТАНОВА е етнолог и преподава в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“. В настоящия момент е декан на Философско-историческия факултет и ръководител на магистърските програми „Културен туризъм и културно проектиране“ и „Управление на културното наследство“. Занимава се с изследване на културата и културната инфраструктура. Научните й интереси са в областта на наследството, културните технологии, идентичностите, художествените дейности и техните социални аспекти и употреби във връзка с културните политики и туризма. В тази научна сфера тя е взела участие като експерт или ръководител в международни проекти с участието на България, Франция, Румъния и др. Публикувала е книги, множество студии и статии в национални и международни научни издания.

НАДЯ ФУРНАДЖИЕВА е издател и преводач от немски език. Завършила е специалност „Немска филология“ в СУ „Климент Охридски“. Била хоноруван преподавател по Теория на превода в ПУ „Паисий Хилендарски“. Работила е 10 години като редактор в Преводна редакция на издателство „Хр. Г. Данов“, а след това като издател, преводач и редактор в издателство „Летера“. Има преведени няколко романа от немски и австрийски автори, от които най-значителните са „Лутанията на възпитаника Тьорлес“ на Роберт Музил и „Тенекиеният барабан“ от Нобеловия лауреат Гюнтер Грас. През 1993 г. става носител на Награда за цялостно творчество от Правителството на Република Австрия. От 1991 г. работи като управител на издателство „Летера“, което наложило се с престижната си продукция, е отличено с множество авторитетни награди. Автори и преводачи на издателството са носители на награда „Пловдив“. Издателството работи в сътрудничество по съвместни проекти с авторитетни партньори от страната и чужбина – министерства, общини, университети, училища, библиотеки и др.

МАРИЯ КАРАДЕЧЕВА е завършила Великотърновски университет „Кирил и Методий“, специалност „История“. В момента е завеждащ отдел и главен уредник в Регионален исторически музей, Пловдив. Част от по-важните публикации с нейно участие са: Помагало – „Късчета памет“, 1998г., Помагало „Да се запознаем, МУЗЕЙ“-2007г., електронен каталог „Музейни реликви от Съединението в българските музеи“, електронен проект „Подвижна граница“, съвместно с фондация ценности и Eustory, съвместни мултимедийни проекти с МГ.