33° север – 33° изток33° North – 33° East

33° север – 33° изток33° North – 33° East

Воин де Воин. Име, което е познато повече в арт средите зад граница, от колкото у дома. Неслучайно 33° север – 33° изток ще бъде първата самостоятелна изложба на софиянеца (р. 1978) в България. Учил е в Париж и Амстердам. Понастоящем живее в Берлин. Там, където се случва изкуството, а не там, където се цъка с език.

А що за име на първа изложба? Ключовата дума е „преображение“. Воин де Воин се озовава всред Обетованата земя, заради библейското 33 – сегашната му възраст и тази на Исус, когато бива разпнат. Именно теорията за преображението според автора е, че станало на планината Хeрмон, най-високата точка в страната, разположена на Парижкия меридиан (линията на розата) с координати 33° север и 33°изток.

От разпространената информация за изложбата разбираме и че ще бъдат представени скулптура, обекти, серия фотографии, 3D изображения и пърформънс, изпълнен от майката на автора Иванка Войнова. Текстове към работите на Воин де Воин: Andrew Fremont-Smith (NY).

Voin de Voin. A name that is known in art circles mostly abroad rather than at home. Not surprisingly, 33 ° N – 33 ° East will be the first solo exhibition of the Sofia-born (b. 1978) in Bulgaria. He studied in Paris and Amsterdam and is currently living in Berlin. Where art is happening, not where it is met with tongue ticking.

And why this name for a first show? The key word is „трансфигуратион.“ Воин де Воин finds himself in the midst of the Promised Land because of the biblical 33 – his current age and that of Jesus, when he was crucified. That theory of transfiguration according to the author occurred on Mount Hermon, the highest point in the country, located on the Paris meridian (the line of the Rose) with coordinates 33 ° north and 33 °east.

The exhibition will present sculpture, objects, series of photographs, 3D images and a performance by the author’s mother Ivanka Voynova. Lyrics to work by Voin de Voin: Andrew Fremont-Smith (NY).

Галерия Сариев

19:00, 10 февруари – 17:00, 11 март


Вижте по-голяма карта