FOSILI – изложба на Никола Минчев и Поли Велкова 🗓 🗺

FOSILI – изложба на Никола Минчев и Поли Велкова 🗓 🗺

Авторите Никола Минчев и Поли Велкова наричат FOSILI  разказ за отминали времена. Тайнствени, и донякъде не съвсем разбрани, нещата от нашето днес присъстват като далечни, безсмислени или само визуални обекти. Изровени от двамата автори моменти от настоящето са показани като застинал ход – оставен отпечатък, или фосили – разкриващи се като такива, когато ги срещнем непредубедено. Фосилите са следи, вдлъбнатини, дупки, но също и състояния, впечатления, или други индикатори на отминала жизнена дейност.

Обиконовено фосилите, които представляват празни опаковки или предмети, влачени през седимента, се описват като следи, а аглутинираните опаковки и принтове в скалата се считат за т.нар. трейс фосили. Трейс фосилите, дават бегла светлина за това, което се е случвало. Те потенциално сигнализират за промяна в активността на популацията и отразяват продуктовото разнообразие през времето, като отчасти осветяват тафономичната сянка, която се хвърля от слабо представения във фосилния запис тогавашен начин на живот.

Имитирайки следите и отпечатъците, FOSILI следва семпла и изчистена от натруфени многозначности визуална комуникация. Едновременно с това FOSILI препозиционира традиционната функция на фосилите в условията на времето – като коментира от гледната точка на проектираното през въображението на авторите бъдеще едно фиктивно фосилизирано от тях настояще. FOSILI е канал, който позволява прескачането във времето, предизвиквайки опита на осмисленото в последиците си настояще.

(събитието във Facebook)

from to
Scheduled Събития
89 Ruski Blvd, Гроздов пазар, Кършияка, Plovdiv, Plovdiv Region, 4000, Bulgaria Map