Нощ на музеите и галериите 2012Night of the Museums and Galleries 2012

Нощ на музеите и галериите 2012Night of the Museums and Galleries 2012

Никой не се страхува от 2012 вече. Спряхме да говорим за календара на маите, не споменаваме декември. Живеем в настоящето, септември. Силният месец за изкуството в Пловдив и заради него – в България.

Една година след появата на любимия надпис PLOVEDIV е време отново да излезем по улиците на града и да се насладим на сериозния труд, който хвърлиха от фондация „Отворени изкуства“. Тази година обещава да бъде още по-силна от предходните! Доказателство, че Пловдив трябва да се окичи с „Европейска столица на културата 2019“!

Посетете сайта на Нощта, за да се убедите – изключително много места, събития, хора, цветове, любов.


8-цата срещу 2012!

Nobody is afraid of 2012 any more. We stopped talking about the Mayan calendar, we don’t even mention December. We live in the present, in September. It’s a strong month for the art in Plovdiv and because of that – in Bulgaria.

One year after we installed PLOVEDIV, it is time again to take to the streets and enjoy the serious work that is cast by the Open Arts Foundation This year promises to be even stronger than the previous ones! It will be an evidence that Plovdiv has to be adorned with the „European Capital of Culture 2019“ title!

Visit the Night website – many places, events, people, colors, love.

8 against 2012!