One Dance Week: Деформация & Джентълмен

One Dance Week: Деформация & Джентълмен

Спектаклите ДЕФОРМАЦИЯ и ДЖЕНТЪЛМЕН ще бъдат представени в една вечер. Първият изследва проблема за идентичността. Превръщането на телата на изпълнителите във взаимо-заменяеми обекти е съпроводено с подчертаването на тяхната независимост и уникалност. Тялото е представено в различните си физически и смислови измерения – като материя, като притежание на егото, като цялост, изолирана от личността, като конструкция на собствената ни воля. ДЕФОРМАЦИЯ изразява постоянната вътрешна динамика на разпад и изграждане наново на човешката идентичност.

ДЖЕНТЪЛМЕН е изграден върху традиционно корейско танцово изпълнение, типично за мъжкия танц – Hanryang-mu. Хореографията експериментира с различните режими на дишане в търсене на нови движенчески естетики. Музиката въплъщава стила и естетиката на jeong-jung-dong (неподвижност-в-движението), същностна за традиционната корейска култура. Представлението интегрира в себе си различни, взаимно допълващи се танцови, ритмически, визуални и декоративни елементи, свързвайки го едновременно с миналото и настоящето.

Гостуването на Кил Сео-Янг и Ким ДжаеСеунг се случва в партньорство с Международния фестивал за хореография в Сеул.

[google_font font=“Lobster“ size=“25″ weight=“400″ italic=“0″ color=“#626262″ subset=““]18 октомври, 19:00 ч. | Драматичен театър – Пловдив | БИЛЕТИ[/google_font]