Отворена покана за MOVE Week в Капана – „Споделете вашата страст!“ 🗓 🗺

Отворена покана за MOVE Week в Капана – „Споделете вашата страст!“ 🗓 🗺

[for English, see below]

На 29 май ще се проведе спортен фестивал  в Капана на улица Куртевич, част от MOVE Week. Това е сътрудничество между PLOVEDIV и БГ Бъди активен. Мотото ще бъде „Споделете вашата страст!“ и всички са поканени не само да участват, но също така да създадат активна част от програмата.

Каква е вашата спортна страст? Бихте ли искали да я споделите с Пловдив и да направите своя собствена програма? Тя може да бъде семинар, обучение или активна дейност. Само имайте предвид, че за съжаление не всичко може да се случи. Ако вашата страст е хокей на лед или бънджи скокове, няма да можем да ви дадем пространство за изява. Иначе ние ще направим всичко възможно, за да се получи тя! Ако имате нужда от каквито и да било материали, ще бъде страхотно, ако можете да ги донесете със себе си, но ако не, ние ще направим всичко възможно, за да ги намерим.

Можете да се свържете с нас чрез електронна поща: plovediv@gmail.com или philip@bgbeactive.org. Очакваме вашите идеи!

Open Call for MOVE Week in Kapana – “Share your passion!“

On 29th of May a sport festival, which is part of MOVE Week will take place in Kapana in Ulitsa Kurtevich. It is a cooperation of PLOVEDIV and BG Be Active. The motto will be “Share your passion!“ and everybody is invited not only to participate, but also to create actively a part of the program.

So what is your passion? Would you like to share it with Plovdiv and do your own program? It can be a workshop, a training or a performance. Just keep in mind that not everything can happen. If your passion is ice hockey or bungee jumping we can’t give you a stage to present your passion. Otherwise we will try our best to make it happen! If you need any materials it would be awesome if you can bring them yourself but if not we will try our best to organize them.

You can get in touch with us via e-mail: plovediv@gmail.com  or philipp@bgbeactive.org. We are looking forward to your ideas!

Scheduled Събития
Map