Резултати от конкурса „Насилие и ненасилие“

Резултати от конкурса „Насилие и ненасилие“

С издателство „Точица“ решихме, че отговорите са толкова очарователни по детски, че вместо три книжки, ще дадем пет!

Представяме ви отговорите, които ни харесаха най-много.

Антоанет: Побойникът в класа дразни всички, ако не стане на неговото, започва да заплашва. Ако се опиташ да го подразниш, сигурно ще иска да ти посегне. Според мен той би послушал любим човек или учител. Побойникът може да ги послуша, а може и да не ги послуша. Примерно може да се въздържи за няколко дни, но след това пак ще почне да обижда и заплашва. Но може и да спре с бобойството.

Есра: Според мен побойникът не би послушал никого, защото той решава какъв ще бъде. Той тормози, защото мисли, че с това разрешава проблемите си. Ако би послушал някого, това щяха да бъдат родители. Родителите трябва да поговорят с него, защото насилието е лошо нещо и побойникът знаейки това продължава да тормози. Той трябва да се спре и да се замисли защо го прави. Насилието не е решение на проблем. Проблемът е, че разрешава проблемите си с бой и обиждане.

Мелек К.: Според мен човек да постъпва и да е побойник си има причини. Те се намират някъде дълбоко в него, в семейството или в училище. Такъв човек според мен търси внимание по различен начин – като създава конфликти между съученици, перчи се и се прави на недостъпен. Често такъв тип ученик е с ниско самочувствие и без навици. Той би послушал класния си ръководител, учителя си изобщо, ако преподавателят се опита да го разбере, да поговори с него и да се постави в неговото положение. Хубаво е да потърсим причината, поради която побойникът е постъпил така, а не да осъждаме действията му. Побойникът не е роден побойник. Той се нуждае от помощ и доверие. Според мен при такива случаи трябва преподавателите да имат повече доверие на тях и да им се възлагат задачи, които да разкрият истинския му характер.

Николай: Той би послушал родителите си, защото те го хранят, възпитават и му дават всичко, което поиска. Могат да го накажат. Могат да не му говорят. Могат да го набият.

Теодора: Побойникът на класа би послушал човек, който се държи с него по различен начин, а той го уважава. Като например най-добрият му приятел разговаря с него, а той го разбира, защото приятелят му не му говори особено и не му вика, както правят останалите. Той започва да се държи по-добре и го разбира.