Voin de Voin / ἀ-μετά-καλύπτω

Voin de Voin / ἀ-μετά-καλύπτω

Втората самостоятелна изложба на Войн де Войн ще бъде представена в Sariev Project Space. Изложбата ще бъде отворена за посещение от 13 март до 20 април 2015 г.

Разпознаван основно като пърформънс автор Войн де Войн пребивава в този формат, доколкото систематизацията на работата му в сферата на професионалното съвременно изкуство го изисква. За истинските му почитатели неговото авторско послание е дифузирано съобщение във видеоклипове, текстове, инсталациии, мода, сценография, социални експерименти, пърформънси в легитимни институции и неформални места, превъплъщения в града и планината, предадени чрез споделени в Интернет снимки, видеа, селфита. Войн де Войн често си позволява да бъде обект в работите на други автори и да прави артистични колаборации. Макар личният му образ да е доминиращ в творчеството му, Войн де Войн няма натрапчиви алтер-егота, той няма репертоар, не се повтаря, а е обсебен от сегашното и комуникира през себе си актуални позиции, схващания, типажи, поведения. Сам по себе си е сцената на всички позиции, които приема да пресъздаде и разреши и го прави чрез най-близкия наличен медиум. Изключително съвременнен, но не просто модерен, оповаващ се на знанието – философия, теология, социология, Войн де Войн неизбежно успява да извежда хипотези за новите митологии. Една от типичните отличителни черти на работата му е създаването на нови хибридни думи като „менталия“, „катастрофобия“, „спиридуализъм“, „protestion“, „манисензация“, „ritualization“.

Във втората си самостоятелна изложба ἀ-μετά-καλύπτω в Sariev Войн де Войн проблематизира спекулациите по темата за шестте пълни кървави луни и второто пришествие, предстоящия Апокалипсис, преминавайки през общоприети представи, езици, визуални и сюжетни клишета, за да въведе теорията си за идването на пост-апокалиптичната „Ментална Ера“. В манифеста си за изложбата той казва „Апокалипсисът вече случил ли се е и дали не сме пропуснали да припознаем събитието? В пост-модерна, пост-ядрена, пост-човешка, пост-Интернет ера, намирам себе си – живото същество, в капан на кодове, психическо разтваряне и „катастрофобия“. Дали апокалипсисът е събитие, което се случва само в съзнанието на хората?“

Една от обосновките за случения апокалипсис Войн де Войн намира в загубата на същността на обекта, постигната чрез изтласкване и замяна. Използва термин от психологията displacement означаващ несъзнателен трансфер на интензивни емоции от един обект върху друг, в който трансфер съзнанието замества първия обект, заради същността му на опасен или неприемлив. Тази подмяна се формира като психологически ефект, създавайки логика и модели на мислене, които са едновременно завладяващи и смущаващи. Процесът на displacement функционира в ума несъзнателно, пренасянето на емоции, идеи или желания се използва най-често, за да разсее безпокойството що се отнася до агресивни или сексуални импулси. За да конкретизира термина, Войн де Войн казва: „Това прави преживяването на реалността по-скоро булевард на бягството, от колкото място за справяне с тези страхове, или място за припознаване на стойности в нашия живот, предизвикани от външни фактори (като правителства, технологии, или капитали или природни бедствия).“

Именно отричайки „мястото“ във всичките му смисъли като концентрация на същността и присъствието, Войн де Войн говори за „вътрешно безобразно“, „булевард на бягството“, „топене на ледените капсули на половете“, „психология на природата“, „нова еко система“, „глобалното затопляне като елемент на съзидание“, „атома като демонична концентрация“, „репродукцията и мутацията“, „възможността за хуманизация чрез устните предания“ и поставя въпроси за възможността на свързване: „Защо любовта да не се случва само след физическата смърт на тялото.“

На основата на тези мисли Войн де Войн въвежда „идването на Менталната Ера“. Менталната Ера, както казва той, е вътрешно състояние, в което водещо е новото желание за запазване на живота – желание за живота на душата. Тя има за цел да изостави всички представителни образи и да се насочи към не-образа/не-обекта основаващ се на бъдещото въображаемо. Един цикъл творби от изложбата ἀ-μετά-καλύπτω представя пет фото портрета на хора оживели след апокалипсиса с всички белези на племе родено от генна мутация. С недъзи приличащи на опредметени надменни изтънчени метафори. Същевременно представени от Войн де Войн тези нездрави, причудливи части – ръце, крака, очи са визуално мултиплицирани и разпръснати до тотално банализиране, надсмиване и освобождаване от недъга.